Menu
TR ENG

Balparmak Güvencesi

AR-GE ve KALİTE Balparmak'ın Ar-Ge ve Kalite Departmanı bünyesindeki APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı 1986 yılında kurulmuştur. APİLAB, uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman kadrosu ile Türkiye'nin en kapsamlı, Avrupa'da ise ilk 4 arasında sayılan bal ve arı ürünleri ihtisas laboratuvarlarından biri konumundadır. ISO 17025 uluslararası akreditasyon belgesine sahip APİLAB’ta ISO 17025 Laboratuvar Kalite Güvence Sistemleri uygulanmaktadır.

 

Duyusal, kimyasal, enstrümantal, mikroskobik ve mikrobiyolojik yöntemlerle 92 parametrede incelenebildiği laboratuvarda modern teknoloji ve yüksek kapasite ile hassas analizler yapılabilmekte, böylelikle Türkiye'nin çok çeşitli yörelerinden temin edilen bal ve diğer arı ürünlerinin saflığından ve kalitesinden emin olunmaktadır.

 

Balın kalitesini ve saflığını belirlemek üzere; nem, asitlik, iletkenlik, renk, HMF, prolin, enzim aktiviteleri, antioksidan aktivite, fenolik madde şeker profili gibi kimyasal ve fiziksel özelliklerin incelenmesinin yanı sıra, İzotop Oranı Kütle Spektrometre Sistemi (IRMS) kullanılarak yapılan C4 şeker analizi ile de bala yapılan her türlü katkı tespit edilebilmektedir.

 

Laboratuvar; geniş kalıntı analizi yapabilme olanakları sayesinde, naftalin ve  antibiyotikleri (Sülfa grubu, tetrasiklin grubu, aminoglikozid grubu, makrolit grubu, nitrofuran grubu, kinolon grubu ve kloramfenikol) milyarda bir hassasiyetle tespit etme özelliğine sahiptir.

 

APİLAB’ta balın hangi bitki ve yörelerden geldiği yani orijini de tespit edilebilmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de balda ilk defa geliştirilen yöntemlerle ürünlerin; tat, koku ve doku özellikleri "Tanımlayıcı Duyusal Analiz Tekniği" ve aroma maddelerinin analiziyle incelenebilmektedir. Ayrıca mikroskobik yöntemlerle arının ziyaret ettiği çiçeklerden gelen polen içeriği belirlenebilmektedir. APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı balda polen analizi konusunda Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvardır.

 

APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda elde edilen sonuçlar, gıda ve kimya mühendisleri, uzman kimyager, biyolog ve teknikerlerden oluşan 20 kişilik, yurt dışında eğitim almış uzman kadro tarafından yorumlanmakta ve raporlanmaktadır. Böylece bal ve arı ürünlerine yapılabilecek her türlü yanlış uygulama, daha satın alma aşamasında (hile, katkı, kalıntı vb.) tespit edilebilmektedir.

 

30 yıla dayanan deneyimi ve bilgi birikimi ile APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda elde edilen bilgiler; bilimsel yayın haline getirilerek, gerek yurt içi gerekse yurt dışı kongre ve sempozyumlarda bilim dünyasının dikkatine sunulmaktadır.

 

Balparmak Güvencesi’ nin Temelini Oluşturan Süreç

 

Balparmak, her yıl bal sezonunda Türkiye'nin her bölgesinde bulunan arıcıların ürünlerinden ön numuneler alır. APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı’na gelen bu numunelerde arıya şeker yedirilmesi, bala herhangi bir şurup katılması ve arıya kullanılan ilaçların kalıntılarının varlığı gibi bal üretimi esnasında yapılabilecek yanlış uygulamalar analizle kontrol edilir. Analizlerde balın doğal ve saf olduğu tespit edildiğinde doğru üretim yapan arıcılardan ballar alınır. Ballar, Balparmak  tesislerine geldiğinde daha önce gönderilen ön numunelerle uyumları açısından tekrar aynı analizlere tabi tutulur ve bir uygunsuzluk tespit edilirse satın alınmaz. Satın alınan ballar homojen hale getirildikten sonra tekrar kontrolden geçirilir. Balparmak'a gelen her bal partisi, ambalajlanıp piyasaya sunulmadan önce tekrar analize tabi tutulur ve her parti ürünün analiz sonuçları, yani içeriği tam anlamıyla belgelenmiş olur. Dolayısıyla Balparmak markalarının ürünleri tüketiciye sunulmadan önce, dört aşamada analize tabi tutulmakta ve kalitesi garanti altına alınmaktadır.

 

Balparmak'ın Analiz Gücü

 

ISO 17025 uluslararası akreditasyon belgesine sahip APİLAB - Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda her sene yaklaşık 10 bin farklı balın kimyasal, kalıntı, mikroskobik, mikrobiyolojik ve organoleptik analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda arı sütü, polen, propolis gibi diğer arı ürünlerinin de doğallığı ve saflığı kontrol edilmektedir.