Menu
TR ENG

Kariyer

VİZYONUMUZ – MİSYONUMUZ – DEĞERLERİMİZ


İnsan Kaynakları Vizyonumuz


Balparmak firmasını vizyonuna taşıyacak kalifiye iş gücünün, çalışmak için tercih ettiği ilk firma olmak.


İnsan Kaynakları Misyonumuz


İşine ve işyerine gönülden bağlı, mutlu, iş verimliliği yüksek çalışanlardan oluşan bir takım oluşturmak.


Değerlerimiz
 

 • Kalite Odaklılık
 • Müşteri Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Bilimsellik
 • Dürüstlük
 • Adil Olma
 • Hoşgörü
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Topluma ve çevreye saygılı olmak


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu değerli gücün en verimli şekilde istihdam edilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.Bu kapsamda;
 

 • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü istihdamını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Balparmak'a bağlılıklarını ön planda tutarak, Altıparmak’ta çalışmaktan mutluluk duymasını ve yaptığı işten tatmin olmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini en verimli biçimde kullanmalarını destekleyerek, şirkete ve kendilerine katkılarını en yüksek düzeye çıkarmak,
 • Sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak başlıca görevimizdir.


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SÜRECİMİZ


“İnsan Kaynakları Yönetimi” sürecinin amacı, şirket için potansiyel(aday) insan kaynağı ile şirketin mevcut insan kaynağı (çalışanlar) ile ilgili konuların İnsan Kaynakları Politikamıza ve stratejik hedeflerimize paralel biçimde planlanması ve uygulanmasıdır. Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesi sonucunda:
 

 • İnsan Kaynakları stratejik hedefleri belirlenir, planlaması yapılır ve yönetilir,
 • Organizasyonel tasarım yapılır ve unvan standardizasyonu sağlanır,
 • İş gücü/norm kadro planlaması yapılır,
 • İş analizleri ve görev tanımlamaları yapılır,
 • İşe alım ve işten ayrılma süreçleri yürütülür,
 • Performans yönetim sistemleri geliştirilir ve uygulanır,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir, eğitim ve gelişim planları uygulanır,
 • Yetkinlikler belirlenir, değerlendirilir ve geliştirilir,
 • Kariyer yönetimi ve yedekleme sistemleri geliştirilir ve uygulanır,
 • Çalışanların memnuniyeti ölçümlenir ve iyileştirme planları yapılır,
 • Kurum içi iletişim ve motivasyon aktiviteleri gerçekleştirilir,
 • Çalışanlar için ücret ve yan haklar sistemi kurulur ve geliştirilir,
 • İnsan kaynakları performans ölçütleri belirlenir, ölçümlenir ve raporlanır,
 • Disiplin süreci ve çalışma kurallarına uyum denetlenir,
 • İş Sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürütülür,
 • İK sistemlerinin ISO Entegre sistemin bir parçası olarak kurulması ve yönetilmesi sağlanır,
 • İdari İşler bölümü ile işbirliği içerisinde çalışılarak personel hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli sunumuna destek sağlanır,
 • İK süreçlerinin etkin ve verimli uygulamasını kolaylaştıracak teknoloji kullanımı artırılır,
 • Çalışanlar ile ilgili diğer faaliyetler yürütülür.SEÇME VE YERLEŞTİRME


“Altıparmak firmasını vizyonuna taşıyacak kalifiye iş gücünün, çalışmak için tercih ettiği ilk firma olmak” vizyonumuzdan hareketle, Balparmak gibi, kendini yaptığı işte en iyi olmaya adamış, Altıparmak değerlerine ve yetkinliklerine sahip, Balparmak'lı olmaktan gurur duyacak adayları, “doğru işe doğru insan” ilkesiyle istihdam etmek en önemli önceliğimizdir.


İşe alım sürecimiz, norm kadro planı ve şirket gereklilikleri doğrultusunda oluşan açık pozisyonların, gerek şirket içerisinde gerekse www.altiparmak.com.tr ve anlaşmalı ik portallarında duyurulmasıyla başlar. Çalışanlar da kariyer planları ve özgeçmişleri doğrultusunda başka bir pozisyona iş başvurusunda bulunabilir veya referans ile yönlendirmek istedikleri özgeçmişleri, İnsan Kaynakları Bölümüne elden veya ik@altiparmak.com.tr adresine mail ile iletebilirler.


İş ilanlarımıza yapılan başvurular arasından pozisyon gerekliliklerine sahip olan adaylar belirlenerek iş görüşmesine davet edilir. İş görüşmesine gelen adaylar, Balparmak İş Başvuru Formunu doldurmanın ardından, pozisyon için belirlenmiş olan, genel yetenek testi, kişilik testi, yetkinlik envanteri yabancı dil testi, mesleki yeterlilik testi gibi uygulamalara katılırlar.


Mülakat sürecinde, İnsan Kaynakları Yetkilisi ile “Yetkinlik Bazlı Mülakat”, pozisyonun bağlı olduğu Bölüm Yöneticisi ve Üst Yöneticisi ile “Mesleki Yeterlilik Bazlı Mülakat”lar gerçekleştirilir. Ardından, uygun bulunan adaylarla ilgili referans araştırmaları yapılır.


Değerlendirmeler sonucunda, pozisyon için en uygun adaya iş teklifinde bulunulur. İşbaşı işlemleri ile ilgili detaylı bilgi verilir. İş teklifi yapılmayan adaylara da süreçle ilgili bilgi verilir ve başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere “Balparmak Aday Veri Tabanı” na kaydedilir. Uygun pozisyonlar oluştuğunda, ilgili adaylarla yeniden iletişime geçilir.


PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ


Şirketimizde, ortak hedefler ve yetkinlikler etrafında bütünleşmek, şirket ve çalışan hedeflerini birlikte yönetmek ve gerçekleştirmek amacıyla, “Hedeflere, Yetkinliklere ve Sorumluluklara Dayalı Performans Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Balparmak şirket ve departman hedeflerine göre, bölüm bazında çalışan hedefleri oluşturulur, gerçekleşmeleri takip edilir ve değerlendirilir.


Ayrıca, unvan bazında belirlenen “yetkinlikler” ve bu yetkinliklerin tanımlamalarının ve nasıl değerlendirileceğinin açıklandığı “Balparmak Yetkinlik Kılavuzu” doğrultusunda, çalışanların yetkinliklerinin işin nitelik ve gereklerine ne ölçüde uyduğu, işinde sağladığı başarı ve gelişme yeteneği sistematik olarak değerlendirilir. Güçlü ve gelişime açık olduğu yönler belirlenir.


Son olarak, çalışanın hedefleri ile birlikte tanımlanmış olan, “temel sorumluluklar”ını yerine getirme düzeyi değerlendirilir. Yapılan tüm değerlendirmelerin ağırlıklı ortalaması alınarak nihai performans düzeyi belirlenir.


Performans değerlendirme sonuçları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve ödül-ceza çalışmalarında kullanılır.


EĞİTİM VE GELİŞİM


Balparmak olarak “en değerli varlığımız insan kaynağımızdır”.


Çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerine ve mutluluklarına katkı sağlamak önceliğimizdir. Bu doğrultuda, öncelikle işe başlayan adayların Balparmak'a ve işlerine daha kolay adapte olmalarını sağlayacak “Temel Oryantasyon Programı” İnsan Kaynakları Bölümü önderliğinde, ilgili departmanlarla birlikte uygulanır. Bu programda, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılan ve şirketi tanıtan temel bilgilerin yer aldığı ““Aramıza Hoşgeldiniz” sunumunun yanı sıra, Dolum Tesislerinin ve Laboratuvarların tanıtımı, Ürün ve Kalite Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Hijyen ve Temizlik Eğitimleri, ERP Eğitimi yer almaktadır.
 

Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri, “Balparmak Akademi” bünyesinde verilir. Balparmak Yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik yetkinlik eğitimleri (kalite ve sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, yenilikçilik, liderlik, yönetim, müzakere becerileri vb.), ileri düzey bilgisayar eğitimleri, yabancı dil eğitimleri bunlardan bazılarıdır.


Eğitim İhtiyaçları, performans değerlendirme sürecinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi ve dönemsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda, her bölümün “Yıllık Eğitim Planı” ilgili Bölüm Yöneticisi ve İnsan kaynakları Bölümü tarafından yapılır. Eğitim Planları dışında katılınmak istenen eğitimler için ve “Eğitim Talep Formu” ile İnsan Kaynakları Bölümüne başvuruda bulunulur.


Yıllık Eğitim Planlarının eksiksiz biçimde uygulanması ve eğitim ihtiyaçlarının eksiksiz biçimde karşılanması amaçlanmaktadır.


KARİYER YÖNETİMİ


Organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların bulundukları pozisyonda belirli bir deneyim ve bilgi seviyesine ulaşmaları, daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmeleri ve bir üst kariyer basamağına geçme süreci “Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Sistemi” çerçevesinde desteklenir ve yönetilir. Çalışanlarla, yılda bir kez yapılan “Kariyer Yönetimi Görüşmeleri” doğrultusunda, kariyer planlamaları yapılır. Organizasyonda boş olan veya yedeklenmesi düşünülen pozisyonlara, yetkinlik ve kalifikasyonları uygun olan çalışanların, kariyer görüşmelerinde tespit edilen ilgi ve beklentileri de göz önünde bulundurularak, yatay veya dikey geçişleri sağlanır.


ÜCRET VE YAN HAKLAR SİSTEMİ


Şirketimizde, piyasa koşullarında rekabetçi olmamızı destekleyen “Kademe Bazlı Ücretlendirme Sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistem doğrultusunda, “İş Eşleştirme Metodolojisi” ile pozisyonlar derecelendirilir. Piyasa ücret araştırmaları alınarak, eş derecelerde bulunan pozisyonların sektör ve fonksiyon (iş ailesi) bazında piyasa ücretleri elde edilir, her bir kademe (derece) ve pozisyon için ücret bantları oluşturulur.


Ücret artışları yılda bir kez yapılır. Bu çalışma kapsamında, ücret bantları, yıllık enflasyon oranı, piyasa koşulları, iş büyüklükleri, sorumluluklar, hedefler, bölgesel özellikler, performans, kıdem, görev değişikliği gibi kriterler göz önünde bulundurulur.


Ayrıca, “Hedeflere, Yetkinliklere ve Sorumluluklara Dayalı Performans Yönetim Sistemi” sonuçlarına göre, başarılı personel yılda bir kez ödüllendirilir. Bunun yanısıra, çeşitli projelerde veya yarışmalarda başarı elde etmiş personel, durum doğrultusunda yıl içinde ödüllendirilir.


Ücrete ek olarak, çalışanlarımıza, pozisyonunun gerekleri doğrultusunda, özel sağlık sigortası, yemek hizmeti/kartı, yakıt yardımı, şirket aracı, cep telefonu ve/veya telefon hattı vb. yan haklar sunulmaktadır. Bununla birlikte, İstanbul Anadolu yakasının farklı yönlerine personel servisi hizmeti bulunmaktadır. Şu anda mevcut olan personel servisleri, Kartal, Kadıköy ve İçerenköy yönlerinedir.


ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI


Çalışanlarımızın memnuniyetini anlamak ve artırmak için, yılda bir kez “Çalışan Memnuniyeti Anketi” aracılığıyla araştırma yapılır ve araştırma sonuçlarına göre iyileştirmede bulunmak üzere aksiyon planları yapılır ve uygulanır


KURUM İÇİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON FAALİYETLERİ


Çalışanlarımız arasında iletişimi güçlendirmek,bölümlerin ve çalışanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve tanımalarını sağlamak,


“Biz” Bilincinin Oluşması ve “Ekip Olma” duygusunu güçlendirmek amacıyla, Kurum içi İletişim faaliyetleri yürütür ve motivasyon etkinlikleri düzenleriz.


Çalışanlarımızın işe başlangıç duyuruları gibi, özel hayatlarıyla ilgili duyuruları (evlilik, doğum, 1. derece yakın vefatı, doğum günü vb. ) da günlük olarak intranet sayfamız üzerinden tüm çalışanlarımıza yayınlarız.


Ayrıca, 3 ayda bir yayınladığımız “Balparmaktan” kurumsal yayınımızla, gerek tüm çalışanlarımıza gerekse işbirliği içinde bulunduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara, şirketimizdeki ve sektördeki yenilikleri, haberleri aktarır, çalışan ve bölüm tanıtımları yaparız. Bunun dışında özel dönemlerde çalışanlarımıza yönelik iç iletişim aktiviteleri ve kutlama organizasyonları yaparız.


İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ


Firmamızda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistem gereklilikleri uygulanmaktadır, bu kapsamda hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı işe girişte çalışana teslim edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilir. Ayrıca, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanımız, haftanın belli günlerinde çalışanlarımıza hizmet vermektedir.


ÇALIŞMA SÜRELERİ


Şirketimizde haftalık çalışma süresi tüm çalışanlar için 45 saattir. İdari personel için çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri 08:30-18:30 saatleri arasındadır. Ayrıca, farklı vardiya düzenlemeleri uygulanmaktadır.


İZİNLER


İşyerimizde yıllık ücretli izin, evlilik izni, doğum ve süt izni, rapor (hastalık) izni, yakın vefatı izni, ücretsiz izin, babalık izni 4857 sayılı kanuna göre ve Personel İzinlerinin Düzenlenmesi Talimatında belirtildiği şekilde uygulanır.