Menu
TR ENG

Balda Yörelere Göre Kalıntı, Hile ve Orijin Tespiti Projesi

Balparmak’nın TUBİTAK’la işbirliği içinde geliştirdiği “Balda Yörelere Göre Kalıntı, Hile ve Orijin Tespiti” projesi 2004 yılında başladı. Türk bal ve arıcılık sektörünün en büyük sorunları olan ve ihracatın önünü tıkayan “balda kalıntı, hile ve orijin değiştirme problemleri”nin çözümüne yönelik çalışmaları hedefleyen proje kapsamında, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde yaygın olarak arıcılık yapılan 48 il ve bunlara bağlı ilçelerde çalışmalar yürütüldü. Projede, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, biyolog ve teknikerlerden oluşan uzman bir kadro görev yaptı. Proje kapsamında arıcılara eğitimler verildi.

 

2004-2007 yılları arasında, doğrudan arıcılardan alınan 12 bin 359 bal numunesinin fiziksel, mikroskobik, kimyasal ve duyusal özellikleri incelendi ve kalıntı analizleri gerçekleştirildi. Bu süreçte Türkiye’de başka hiçbir yerde gerçekleştirilemeyen bazı analizler yapılabilir hale geldi, balda hile ve orijin tespiti konularında büyük ilerleme sağlandı. Proje sayesinde üniversite - sanayi işbirliği kuruldu, 57 il ve ilçede üretici birlikleri, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile işbirliği yapılarak saha çalışmaları ve konferanslar düzenlendi. Konferanslarda 3 bin 791, saha çalışmalarında 254 arıcı olmak üzere toplam 4 bin 45 arıcıya eğitim verildi. Proje çerçevesinde arıcılara verilen teknik eğitimler sayesinde Türkiye’de bazı kalıntı sorunları ortadan kalktı. Bu eğitimler sonucu bal veriminde artış gerçekleştiği de görüldü.